Dzieci z Ciąży
Bliźniaczej

Ciąża bliźniacza nie warunkuje konieczności terapii. Jest jednak faktem (i to potwierdzają badania), że duży procent dzieci z ciąży bliźniaczej jest asymetryczne. Obecność dwóch płodów, zmniejsza ilość dostępnego miejsca w brzuchu mamy, a tym samym dzieci dostają inny rodzaj bodźców. A to może powodować dysharmonię w ich rozwoju.

Wnikliwa obserwacja, znajomość stymulującego pozycjonowania, aktywizującej pielęgnacji i stwarzania właściwego środowiska do zabawy – przez te wszystkie elementy przechodzimy  z rodzicami/opiekunami podczas konsultacji/wspierania rozwoju dzieci z ciąży mnogiej.

Dobrze stosować  dostępne techniki i wspomagania z Neurorozwojowej Terapii Niemowlaków.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka