Kręcz
Szyi

Kręcz szyi to przymusowe, asymetryczne ustawienie głowy dziecka, które polega na przechyleniu jej do boku z jednoczesnym skrętem w stronę przeciwna. Jest to skrócenie mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego MOS.

Kręcz wpływa nie tylko na ustawienie głowy i szyi, ale powoduje asymetryczne ustawienie tułowia, zniekształcenie czaszki czy skrzywienie kręgosłupa.

Na jego powstawanie ma często wpływ (ale nie tylko) ułożenie ciała już w okresie życia płodowego, w pierwszych dniach życia, jak również funkcjonowanie wzroku.

W terapii dziecka z MOS kierujemy się zasadami jak przy asymetrii o podłożu strukturalnym tzn. dbamy o rozwój liniowości, pracę w symetrii, naprzemienne obciążanie stron i budowanie prawidłowej kontroli głowy i tułowia.

Wcześnie rozpoczęta terapia przynosi dobre rezultaty i w wielu przypadkach pozwala uniknąć interwencji chirurgicznej.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka