Kurs
NDT-BOBATH BABY

KURS NDT-BOBATH BABY

Dla kogo:              

Dla osób, które ukończyły kurs podstawowy NDT-Bobath

* Kurs jest zaawansowaną formą kształcenia 

Prowadzący:

 1. Zofia Szwiling-Waleczko – PT, Senior Bobath Instruktor
 2. Dr Kamila Jakubowska
 3. Foteini Zigrafou – OT, Senior Bobath Instruktor
 4. Katarzyna Padula – SLT, Bobath Instruktor

 

Termin:  06 – 17.05.2024 r. ( razem z sobotą 11.05)

 

Miejsce:  Warszawa

 

Koszt:   7 600 zł (płatne w 2 lub 3 zaliczkach)

o szkoleniu:

 • Podczaj kursu omówione zostaną:
  • Typowy i nie neurotypowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia
  • Zasady terapii niemowląt według koncepcji NDT-Bobath
  • Kryteria interwencji terapeutycznej w oparciu o ICF
  • Najczęściej spotykane dysfunkcje w pierwszym roku życia
  • Rozwój zmysłów i ich znaczenie w harmonijnym rozwoju
  • Wczesna diagnostyka i wczesna interwencja (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przedwcześnie urodzonych)
  • Techniki stymulacji proprioceptywnej
  • Oraz wiele innych tematów przygotowujących do samodzielnej pacy z niemowlakiem
 • Szkolenie zawiera zajęcia z logopedą oraz terapeutą zajęciowym
 • Praktyczny charakter zajęć. Praca na sobie, na lalkach, codzienna praca z niemowlętami w wieku 0-24 miesięcy umożliwia nabywanie praktycznych umiejętności terapii z dziećmi o zaburzonym rozwoju ruchowym o różnej etiologii.

dla uczestników szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia kursu.
 • Materiały dydaktyczne.
 • Przerwy kawowe.

Zapisz się