Kurs
NDT-BOBATH BASIC

KURS NDT-BOBATH BASIC

Dla kogo:              

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu, logopedów, terapeutów zajęciowych i lekarzy.

Osoby chcące wziąć udział w kursie powinny powinny posiadać minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami OUN.

Prowadzący:

  1. Robert Giezek – PT, Senior Bobath Instruktor – lider kursu
  2. Dr Kamila Jakubowska
  3. Foteini Zografou – OT, Senior Bobath Instruktor (terapia zajęciowa)
  4. Katarzyna Padula – SLT, Bobath Instruktor (logopedia)

 

Termin:  

Część I: 25.11 – 20.12.2024  (4 tygodnie , wolne soboty)

Część II: 03 – 28.02.2025  (4 tygodnie, wolne soboty)

 

Miejsce:  Warszawa (dokładny adres zostanie podany uczestnikom w             późniejszym terminie)

 

Koszt:   19 800 zł ( płatne w 2 lub 3 zaliczkach)

O szkoleniu:

Kurs prowadzony jest zgodnie z wyznaczonymi przez EBTA (European Bobath Tutors Organisation) standardami i kończy się uzyskaniem tytułu terapeuty NDT-Bobath.

Podczas kursu uczestnik jest zaznajomiony z aktualnym podejściem koncepcji Bobath, podejściem terapeutycznym zgodnie z ICF do dzieci z MPD oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Omawiane są najnowsze badania z zakresu neurobiologi, neuro-anatomii, neurofizjologii, klasyfikacji, zasad oceny i leczenia. Poznajemy typowy i atypowy rozwój dziecka, skutki atypowego rozwoju.Uczestnicy wprowadzani są w wieloprofilowe podejście do pacjenta, rozwiązywania problemów ruchowych, komunikacji, uczestnictwie w grupie. To wszystko odbywa się we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład zespołu prowadzącego. Kurs ma charakter wybitnie praktyczny, a codzienna praca z pacjentem pozwala wykorzystywać zdobyte w teorii umiejętności i doskonalić warsztat pracy.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego badania, planowania oraz prowadzenia terapii dzieci z uszkodzeniami OUN i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zapisz się