Kursy
/Warsztaty

Warsztaty dla Fizjoterapeutów

underline

2023/2024

CZAS  NA  CHODZENIE

WARSZTATY    ADVANCED

Nowe warsztaty rozwijające, które proponujemy Państwu w Nowym Roku.

Czasami zastanawiamy się dlaczego nasi mali pacjenci nie podejmują samodzielnej aktywności w pozycji stojącej?, dlaczego nie rozpoczynają samodzielnego chodu?

Mamy ich w terapii kilka tygodni, wyprowadziliśmy z asymetrii, przeprowadziliśmy przez kolejne etapy w rozwoju i……i nic….stoją.

Albo pozostali w pozycji czworaczej, albo w siadzie. I co dalej…?

Zapraszamy do wspólnego zgłębienia tematu przygotowania do przemieszczania się!

 

Prowadzący: dr.Kamilla Jakubowska,  mgr.Robert Giezek, PT, Senior Bobath Instruktor

Termin: 17 -18.06.2023 /sobota  9.00-  17.00, niedziela  8.30 – 15.30 /

Miejsce: Doctor Best, Warszawa, ul.Racławicka 129

Koszt: 1 750 zł ( płatne w 2 ratach)

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:
 • jakie są czerwone flagi w przygotowaniu niemowlaka do samodzielnego chodu,
 • jak podejść do tematu chodu u dzieci z rozwojem typowym ,  a jak wspomóc chód u dzieci z rozwojem nieneurotypowym
 • co włączyć w pracy terapeutycznej, aby dobrze dziecko przygotować do tego etapu
 • jak dostosować wsparcie terapeutyczne w zależności od aktywności dziecka
 • co wpływa na podejmowanie prób samodzielnej pionizacji
 • techniki pracy z małym pacjentem
 • najczęstsze zaburzenia chodu
 • jak sposób obciążania stopy wpływa na samodzielną pionizacje i inicjacje ruchu
 • stopa- jak na nią patrzeć?, gdzie patrzeć?
 • kiedy, jak, po cowkraczać ze wsparciem terapeutycznym
 • kiedy, jak, po co wkraczać z zaopatrzeniem ortopedycznym lub innym sposobem wsparcia

Warsztaty będą zawierały  wykłady, a w części praktycznej prace na sobie, na lalkach i demo pracy Instruktorów prowadzących z pacjentem.

Warsztat przeznaczony jest dla fizjoterapeutów.

Każdemu uczestnikowi warsztatów  zapewniamy materiały, przerwy kawowe i otrzymuje zaświadczenie o udziale w warsztatach.

Zapisy: babyterapia.pl przez formularz kontaktowy

Organizator: Babyterapia.pl Maria Osińska

Zapisy na wszystkie szkolenia przez formularz zgłoszeniowy

WCZEŚNIAKpostępowanie fizjoterapeutyczne na oddziale i opieka poszpitalna w świetle NICU 

WARSZTATY    ADVANCED

NOWY WARSZTAT W NOWYM ROKU!!!

 

Prowadzący: Zofia Szwiling, PT, Senior Bobath Instruktor

Przeczytaj  informacje o prowadzącym:  www.babyterapia.pl/współpraca

Termin: 14 – 15.10.2023

Miejsce: Doctor Best, Warszawa, ul.Racławicka 129

Koszt: 1 750 zł ( płatne w 2 ratach)

Zapisy: info@babyterapia.pl lub babyterapia.pl przez formularz kontaktowy

Dla kogo: Dwudniowe warsztaty przeznaczone są dla :

 • fizjoterapeutów pracujących z niemowlakami przedwcześnie urodzonymi zarówno na oddziale neonatologicznym ,jak i w systemie ambulatoryjnym
 • fizjoterapeutów planujących pracę z dziećmi przedwcześnie urodzonymi
 • lekarzy
 • logopedów pracujących z wcześniakami

Zespół współprowadzący: 

Kamilla Jakubowska

Lekarz pediatra, specjalista  rehabilitacji ruchowej

Wykładowca na kursach NDT- Bobath Basic i Baby, wielokrotny prowadzący warsztaty, szkolenia dla fizjoterapeutów, lekarzy z dziedziny najnowszej rehabilitacji pediatrycznej

Na co dzień kieruje ODRR dla dzieci w Piaskach i NZOZ Samarytanin w Głogowie

mgr.Katarzyna Bąbik

Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath

Uczestnik licznych szkoleń, kursów , warsztatów doskonalących i rozwijających w dziedzinie fizjoterapii pediatrycznej, lider podczas kursów NDT-Bobath Basic i Baby

Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie.

 

Organizator: Babyterapia.pl Maria Osińska

Więcej informacji na temat organizatora na stronie.

PLAN WARSZTATÓW

DZIEŃ PIERWSZY

9.00 – 10.30.    Rozwój mózgu i zmysłów – istotne informacje kliniczne przydatne na oddziale neonatologicznym.

Rozwój kości i mięśni – podstawa do pozycjonowania

10.30 – 10.45   PRZERWA

10.45 – 12.15.   Ból – niezaprzeczalny wskaźnik interwencji Opiekuna.

Sen Dziecko prowadzi opiekuna.

12.15 – 13.00  PRZERWA LUNCH

13.00 – 14.30. SENS – wskaźnik dla interwencji dla pracowników i rodziców na oddziale. Pozycjonowanie niemowlęcia na oddziale.

14.30 – 14.45   PRZERWA

14.45 – 16.15.   Zajęcia praktyczne: pozycjonowanie.

Zajęcia praktyczne: Podnoszenie; dotyk; masaż.

DZIEŃ DRUGI

8.30 – 10.00.  Typowy/nietypowy rozwój niemowlęcia. Hipotonia

10.00 – 10.15   PRZERWA

10.15 – 12.00. Terapia neurorozwojowa – dlaczego ?

 Budowanie kontroli postawy w pierwszych 18 mż.

12.00 – 12.30   PRZERWA NA LUNCH

12.30 – 14.15.  Studium przypadku (rozwiązywanie problemów) – demonstracja

14.15 – 14.30   PRZERWA

14.30 – 16.00  Formy interwencji: techniki, Baby CIMT, skale. 

Zaopatrzenie ortopedyczne.

Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia.

CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ

Jest to intensywne dwudniowe szkolenie oparte na obowiązujących dowodach naukowych, dotyczące opieki nad wcześniakiem w warunkach oddziału neonatologicznego oraz po jego opuszczeniu. Podczas warsztatów zostaną przekazane uczestnikom najświeższe informacje w zakresie rozwoju, oceny i leczenia wcześniaka. Uczestnicy poznają teorię potwierdzającą interwencje terapeutyczne w zakresie pielęgnacji wcześniaka i pozycjonowania, masażu oraz wspomagania aktywności ruchowej na oddziale i po wyjściu ze szpitala, ze szczególnym określeniem roli opiekunów.

Omówiony będzie również rozwój typowy i nietypowy niemowlęcia oraz rozwój kontroli motorycznej dziecka. Podane będą przykłady interwencji terapeutycznych.

W obu dniach zaplanowana są wykłady, prezentacje przypadków – filmy oraz zajęcia praktyczne na sobie i z lalkami.

Ogromną wartością tych warsztatów jest fakt, iż jest on prowadzony przez zespół specjalistów pracujących i posiadających doświadczenie w terapii dziecka przedwcześnie urodzonego, kierujących się w swojej pracy najnowszymi wytycznymi NICU.

Uczestnicy warsztatów będą mieli czas na podzielenie się swoim doświadczeniem i zadanie pytań.

W cenie szkolenia kursanci otrzymują : materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia warsztatów i  przerwy kawowe.

Zapisy na wszystkie szkolenia przez formularz zgłoszeniowy

ASYMETRIA U NIEMOWLĄT

warsztaty rozwijające

 

Prowadzący: Zofia Szwiling, PT, Senior Bobath Instruktor

Termin: 1 – 2.04.2023r.

Miejsce: Doctor Best, Warszawa, ul.Racławicka 129

Koszt: 1 600 zł

Warsztaty przeznaczone są dla fizjoterapeutów posiadających
prawo wykonywania zawodu, bez konieczności ukończenia
kursów Bobath.

Zgłoszenia na warsztaty przez formularz kontaktowy
zamieszczony na stronie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZABURZENIA ROZWOJOWE W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA
– postępowanie terapeutyczne
warsztaty rozwijające

Prowadzący: Zofia Szwiling, PT, Senior Bobath Instruktor

Termin: 15 – 16.04.2023r.

Miejsce: Doctor Best, Warszawa, ul.Racławicka 129

Koszt: 1 600 zł

Warsztaty przeznaczone są dla fizjoterapeutów posiadających
prawo wykonywania zawodu, bez konieczności ukończenia
kursów Bobath oraz dla studentów V roku rehabilitacji.

Zgłoszenia na warsztaty przez formularz kontaktowy
zamieszczony na stronie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na wszystkie szkolenia przez formularz zgłoszeniowy

Kursy dla Fizjoterapeutów

underline

2023 / 2024

TERAPIA I DIAGNOSTYKA NEUROROZWOJOWA

Prowadzący: Zofia Szwiling, PT, Senior Bobath Instruktor

Termin: 17 – 28.04.2023r.

Miejsce: CKS Fundacji Nowe Horyzonty Warszawa, ul.Bobroweicka 9

Koszt: 5 600 zł ( płatne w 2 lub 3 ratach)

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów posiadających
prawo wykonywania zawodu, bez konieczności ukończenia
kursu podstawowego NDT-Bobath.

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy zamieszczony na
stronie.

Kwalifikacja na kurs na podstawie formularza zgłoszeniowego (
zostanie przesłany do kandydatów w odpowiedzi na formularz
kontaktowy)

KURS NDT-BOBATH BABY

Prowadzący:

 • Robert Giezek, PT Senior Bobath Instruktor
 • Dr.Kamilla Jakubowska Foteini Zografou, OT Senior Bobath Instruktor
 • Katarzyna Padula,SLT Bobath Instruktor

Termin: 4 – 15.12.2023r.

Miejsce: CKS Fundacji Nowe Horyzonty Warszawa, ul.Bobrowiecka 9

Koszt: 7 000 zł ( płatne w 2 lub 3 zaliczkach)

Kurs jest zaawansowaną formą kształcenia, przeznaczony dla osób które ukończyły kurs podstawowy NDT-Bobath

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

Kwalifikacja na kurs na podstawie formularza zgłoszeniowego ( zostanie przesłany do kandydatów w odpowiedzi na formularz kontaktowy)

KURS PODSTAWOWY NDT-BOBATH

Prowadzący: 

 • Robert Giezek – PT,Senior Bobath Instruktor – lider kursu
 • Dr.Kamilla Jakubowska Foteini Zografou – OT, Senior Bobath Instruktor (terapia zajęciowa)
 • Katarzyna Padula – SLT, Bobath Instruktor (logopedia)

Termin:

Część I    18.09 – 6.10.2023r.  (3 tygodnie , wolne soboty) 
Część II   8.01 – 2.02.2024r.   (4 tygodnie, wolne soboty)
Część III  26.02 – 1.03.2024r. 

Miejsce:  CKS Fundacji Nowe Horyzonty; Warszawa,
ul.Bobrowiecka 9

Cena:  19 600 zł ( płatne w 2 lub 3 zaliczkach)

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających prawo
wykonywania zawodu i udokumentowane 2-letnie
doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniami OUN.
Zgłoszenia przez formularz kontaktowy zamieszczony na
stronie.

Zapisy na wszystkie szkolenia przez formularz zgłoszeniowy