Niskie
Napięcie

Często nazywane też hipotonią, nie jest chorobą ale objawem. Objawem, jak aktywnie pracują nasze mięśnie. Dlatego rodzic lub opiekun może widzieć u takiego dziecka, że nie trzyma główki, nie lubi leżeć na brzuchu, nie wyciąga rączek do zabawek, nie bawi się stopami a w późniejszym etapie ma okrągłe plecy jak siedzi, nie ciągnie się do stania czy stoi na “krzywych” stopkach.

Warto pomóc takiemu dziecku osiągać większą aktywność, co z kolei pomoże mu w zdobywaniu kolejnych etapów rozwojowych i wyższych pozycji oraz nie doprowadzi do powstawania zmian wtórnych. Pozwoli na większą różnorodność ruchów, a w konsekwencji da dziecku radość z ruchu.

W terapii dzieci z niskim napięciem mięśniowym korzystamy z wspomagań i technik stymulacji proprioreceptywnej metody NDT-Bobath, pracy na taśmach mięśniowych, stymulacji pracy zmysłów.

Zabezpieczamy i utrwalamy postępy w terapii, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć rehabilitacji pediatrycznej tj. ortezy, spio, pionizator, wibramaty i inne.

Określamy z rodzicem/opiekunem optymalne cele i sposoby ich realizacji.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka