Uszkodzenia
OUN

Uszkodzenia centralnego (ośrodkowego) układu nerwowego -OUN, powstają na wiele różnych sposobów. Mogą być to czynniki genetyczne, zakaźne, fizyczne. chemiczne czy środowiskowe jakie działają na płód w czasie ciąży. Powodują one odległe skutki zdrowotne.

Przedmiotem  pracy fizjoterapeuty, jest radzenie sobie z konsekwencjami uszkodzenia, z tym jak wpływa ono na funkcje ruchowe, kognitywne, a wtórnie na zmysły.

Najbardziej znanym uszkodzeniem jest MPD (mózgowe porażenie dziecięce).

W  pracy  z małym pacjentem należy podejść  holistycznie, oferując terapie wieloprofilową, czyli obejmującą wszystkie aspekty życia dziecka z uszkodzeniem OUN.

Stąd wskazana jest ścisła współpraca z lekarzami, neurologopedą, psychologiem, terapeutą zajęciowym, ortotykiem i ortoptykiem.

W pracy w gabinecie dobrze jest łączyć elementy metody NDT-Bobath z pracą na tkankach miękkich, taśmach powięziowo- mięśniowych wraz z pracą nad odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych.

Ustala się zazwyczaj z rodzicami/opiekunami plan działania/zabaw w domu.

Niezbędne jest korzystanie z zaopatrzenia ortopedycznego już na bardzo wczesnym etapie terapii, z pionizacji, wibramaty a w przypadku potrzeby i z gipsowania.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka