Wady
Genetyczne

Są coraz częstszą przyczyną występowania dysharmonii lub opóźnienia rozwoju psychoruchowego.

Ze względu na bardzo szeroką – niestety – gamę chorób genetycznych, w praktyce terapetycznej uwzględniamy przede wszystkim aktualny stan dziecka.

Do diagnozy, jako podstawy rozpoczęcia terapii, dobrze jest zastosować skalę do badania poziomu rozwoju np. Albert, Infant Motor Profile i inne

W terapii za podstawę obieramy sobie: aktywizację dziecka, stymulacje rozwoju, zabezpieczenie liniowości i nie doprowadzanie do zmian wtórnych, uczestnictwo w aktywnym życiu rodziny i stwarzanie stymulującego środowiska.

Korzystając  z wspomagań i technik metody NDT-Bobath, pracy na tkankach, pracy na taśmach mięśniowych, stymulacji pracy zmysłów oraz wykorzystując  zaopatrzenie ortopedyczne możemy osiągać ustalane wraz z rodzicami/opiekunami cele terapii i potrzeby dziecka i jego rodziny.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka