Wady
Stóp

O wadzie stóp mówimy  wtedy, gdy jest ona wadą główną, jak np. w stopie końsko-szpotawej, jak i wtedy, gdy towarzyszy innej dysfunkcji, np.stopa przywiedziona przy asymetrii.

W przypadku stopy końsko-szpotawej jest to terapia wspierającą (respektująca zalecenia ortopedy) i zapobiegająca ewentualnym opóźnieniom rozwoju na skutek unieruchamiania  odcinka kończyn dolnych.

W przypadku stopy przywiedzionej czy innej, działania mają na celu poprawę lub osiągnięcie liniowości, przygotowanie stopy do obciążania i prawidłowego ustawienia podczas pierwszych kroków.

Stosujemy tutaj wspomagania i techniki pracy z metody NDT-Bobath, pracę na tkankach miękkich, plastrowanie korekcyjne. Razem z rodzicami/opiekunami dobieramy pierwsze obuwie wspierające kroki dziecka.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka