Zaburzenia
Napięcia
Mięśniowego

Kiedy rodzic lub opiekun słyszy, że jego dziecko “ma napięcie” lub “ napina się” nie bardzo wie co to znaczy…

Musimy pamiętać , że jest to skrót, który wymaga trochę pogłębionej diagnozy.

Bo niemowlak może mieć albo wzmożone napięcie mięśniowe (hipertonię) lub obniżone napięcie mięśniowe (hipotonię) lub wzmożone w centrum ciała a obniżone na obwodzie ( tzn. w częściach dystalnych ciała tj. kończynach górnych lub dolnych).

Ważne jest aby dokładnie zbadać niemowlaka i wiedzieć jakie prezentuje aktywności w poszczególnych częściach ciała i pozycjach.

Dlatego w  praktyce terapeutycznej po dokładnej diagnozie, należy wprowadzić terapię , która ma na celu podniesienie aktywności dziecka tak, aby umożliwiała ona prawidłowy rozwój i zdobywanie kolejnych etapów rozwoju. Duża uwagę przywiązuje się do budowania liniowości, która warunkuje prawidłowy ruch.

W  pracy z asymetrią korzystamy ze wspomagań i technik stymulacji prorprioreceptywnej z metody NDT-Bobath, stymulacji rozwoju ruchowego, stymulacji pracy zmysłów oraz pracy na taśmach powięziowo-mięśniowych. Jeśli istnieje potrzeba możemy wspomóc się kinesiotapingiem i szeroko pojętym zaopatrzeniem ortopedycznym.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka