Zwichnięcie Stawu
Biodrowego

Zwichnięcie stawu biodrowego oznacza, że głowa kości udowej zostaje przesunięta i nie ma kontaktu z panewką. Zwichnięcie stawu biodrowego wymaga leczenia przez lekarza ortopedę. Często jednak towarzyszy temu asymetria i/lub dysharmonia w rozwoju ruchowym.

W  pracy terapeutycznej wspieramy dziecko podczas leczenia (zachowanie aktywności kończyn górnych, liniowość, symetria) z uwzględnieniem zaleceń lekarza ortopedy, jak i po zdjęciu szyny czy rozwórki – stymulując rozwój ruchowy.

Intensywność terapii czy wsparcia terapeutycznego zależy od stanu funkcjonalnego dziecka i potrzeb rodzica/opiekuna.

Jeśli niepokoi Cię coś u Twojego dziecka