Warsztaty RUCH A PRACA ZMYSŁÓW – WZROK 29-30.05

ostanie wolne miejsca!


ZGODA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO NA UDZIAŁ FIZJOTERAPEUTÓW KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI KURSU PODSTAWOWEGO NDT