Współpraca

Współpracujemy z Instruktorami/Nauczycielami metody NDT-Bobath

underline

Zofia Szwiling

Ekspert w dziedzinie fizjoterapii pediatrycznej. Pierwszy w Polsce Senior Instruktor koncepcji NDT – Bobath. Pedagog specjalny

Jako jedyna w Polsce zdobyła uprawnienia w zakresie „Certyfied Neonatal Touch and Massage Therapist” oraz Supporting & Enhancing NICU Sensory Experiences.

Fizjoterapeuta z 35-letnim doświadczeniem; pedagog specjalny; pierwszy w Polsce fizjoterapeuta i instruktor koncepcji NDT-Bobath. Międzynarodowy praktyk w dziedzinie fizjoterapii neuropediatrycznej z doświadczeniem zdobytym u Mary Quinton / PT/, która była jej mentorką oraz dr. Elisabeth Koeng (Szwajcaria), a także w klinikach w Szwajcarii, Słowenii, Macedonii, USA.

W 1987 roku wprowadziła i rozwinęła w Polsce rehabilitację dzieci wg. koncepcji NDT-Bobath.

Była pierwszym w Polsce fizjoterapeutą zatrudnionym na oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. „Zofii” w Warszawie.

W 1994 roku wprowadziła w Polsce formy układania, pielęgnacji oraz stymulacji wcześniaka i dziecka zagrożonego na oddziałach Patologii Wcześniaka i Noworodka.

Jako pierwsza sprowadziła do Polski specjalistyczne zaopatrzenie ortopedyczne dla dzieci, tj.TheraTogs, Benik, Spyo, ortozy Cascade i inne. Wprowadziła do szkoleń NDT-Bobath problematykę zaburzeń wzroku u dzieci z mpd, pracę na tkankach miękkich, Baby – CIMT, konieczność pionizacji pacjentów i zastosowanie sprzętów wspomagających oraz utrwalających efekty terapii poza salą terapeutyczną.

Współpracowała w USA i w Polsce z amerykańską fizjoterapeutką Louis Bly – autorką książek poświęconych terapii dzieci wg. koncepcji NDT- Bobath, dr. Suzann K Campbell – twórczynią testu TIMP, dr. Erin Ross – twórczynie metody SOFFI, Elaine Owen – ortotyka, z której badań korzystają ortotycy na całym świecie,

Zofia Szwiling jest autorką wielu kursów kształcących fizjoterapeutów m.in. w zakresie fizjoterapii dzieci z zastosowaniem koncepcji NDT-Bobath, realizowanych w Europie i na świecie. Rozwinęła koncepcję NDT-Bobath w Armenii, Słowacji i Czechach.

Prowadziła ponad 80 specjalistycznych kursów w tej dziedzinie dla lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów w całej Europie.

Autorka licznych publikacji, wystąpień i wykładów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Jest pierwszą osobą z Polski, która ukończyła i rozpropagowała w naszym kraju metodę Prechtla, aktualnie wykorzystywaną na świecie w celach diagnostycznych na równi z tradycyjnym badaniem neurologicznym.

Zofia Szwiling w 2014 roku wraz z Polskim Stowarzyszeniem NDT-Bobath zorganizowała międzynarodowy kongres poświęcony problemom wcześniaków zatytułowany “Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie…?, w którym udział wzięli najlepsi specjaliści zajmujący się tymi problemami z Europy, USA i Kanady, jak prof. Dan – neurolog dziecięcy, prof. Novacheck – ortopeda dziecięcy, prof. Molenaers – neurolog i inni.

Jest jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, członkiem KIF, SoPAC, EBTA i NDTA.

Mieszka w USA.

DOŚWIADCZENIE - WIEDZA - PROFESJONALIZM - WSPARCIE

Fizjoterapeuci - Współpraca

underline

Jeżeli jesteś fizjoterapeutą i poszukujesz rozwiązań, które pomogłyby Twojemu pacjentowi osiągnąć lepsze rezultaty w terapii,  potrzebujesz  skonsultować wyniki dotychczas podjętych działań – możemy zastanowić się nad tym razem – napisz maila lub zadzwoń.