O mnie

Nazywam się Maria Osińska

underline

Od ponad 30 lat pracuję jako fizjoterapeutka dziecięca. Od prawie 20, współpracuję z osobami pracującymi metodą NDT-Bobath, a w roku 2010 sama ukończyłam kurs Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath – najpierw Basic, a następnie Baby i Advance. Ukończyłam również studia (licencjat), na kierunku Wieloprofilowe usprawnianie Dzieci z MPD.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań i rozwoju jest okres niemowlęcy, z uwzględnieniem dzieci przedwcześnie urodzonych.

Dlatego też przez lata pracy współpracowałam  z wiodącymi ośrodkami rehabilitacyjnymi w Warszawie, takimi jak CZD, szpital na Niekłańskiej, Centrum Medyczne Żelazna czy Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”.

Od wielu lat pracuję w zespole. Nie wyobrażam sobie skutecznej terapii bez współpracy z innym terapeutą, neurologopedą, psychologiem, lekarzem, ortoptykiem czy innym specjalistą, którego wiedza i doświadczenie mogłyby wesprzeć rozwój ruchowy i kognitywny. Uważam, że tylko praca zespołowa, tylko podejście interdyscyplinarne, tylko wieloprofilowa opieka i holistyczne podejście do pacjenta może zaowocować pożądanymi rezultatami.

Od początku mojej pracy zawodowej staram się podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w  konferencjach, warsztatach i kursach w kraju i za granica (m.in. Holandia, Grecja).

Brałam też udział w wielu warsztatach praktycznych prowadzonych przez Instruktorów metody NDT.

Od 2012 roku jestem organizatorem kursów podstawowych, Baby, Advance oraz warsztatów rozwijających dla Instruktorów metody NDT-Bobath takich jak m.in. Zofia Szwiling, Robert Giezek, Foteini Zografou czy Dore Bloom.

WIEDZA - PROFESJONALIZM - WSPARCIE

Doświadczenie, szkolenia, certyfikaty...

underline
2017 – Klinika Doctor Best, ul. Racławicka
2020 – Centrum Medyczne Żelazna, ul. Żelazna
2008 – 2020 Warszawski Szpital dla Dzieci, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Kopernika
2008 – 2012 Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, ul. Białostocka
1993 – 2008 Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży,  ul. Balkonowa
1993 – 1988 Szpital Dziecięcy im. prof. J. Bogdanowicza, ul. Niekłańska
1986 – 1987 Centrum Zdrowia Dziecka, Przychodnia Rehabilitacyjna, Al. Dzieci Polskich
03.2022 Prelegent podczas II sesji cyklicznych konferencji organizowanych przez Polski Towarzystwo Doradców i Konsultantów Laktacyjnych nt.” Wpływ napięcia mięśniowego na karmienie piersią”
2021 Prelegent podczas szkolenia dla położnych i doradców laktacyjnych zorganizowanego przez Centrum Medyczne Żelazna, na temat „Doradca laktacyjny i fizjoterapeuta we współpracy”
2020 – Prowadzenie cyklicznych wykładów w CAM Konstancin nt.wieloprofilowego podejścia do uzyskiwania długofalowych efektów z aktywności ruchowej “Samo ciało to za mało”
2014 – Asystent podczas kursów NDT-Bobath Basic i NDT Bobath Baby
2014 – Organizator i asystent warsztatów rozwijających dla fizjoterapeutów (hipotonia, asymetria, wcześniaki, techniki proprioreceptywne)
2018 – 2019 Współprowadząca i pomysłodawca warsztatów dla rodziców „Dobra zabawa –  dobry ruch”
2019 – Prelegent (dwukrotny) podczas warsztatów specjalistycznych dla CDL i BCLC
2015 – Współpraca z zagranicznymi Instruktorami metod neurorozwojowych – Grecja, USA, Izrael
2013 – 2019 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath
2014 – Współorganizator z ramienia PS NDT –Bobath Międzynarodowego Kongresu ”A Preemie is Always a Preemie…?”
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath (basic, baby, advance)
 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr. Jean Ayres

DIAGNOSTYKA NIEMOWLĄT I DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH

 • Infant Motor Profile Course – Groningen, Holandia, 2017, kurs w jęz.angielskim
 • Wcześniak, 2019


TERAPIA ZABURZEŃ RUCHU

 • Hipotonia, 2021
 • Asymetria, 2020
 • Neurorozwojowa Terapia i Diagnostyka u Niemowlaków, 2020
 • Ruch a praca zmysłów, 2019
 • Nowe podejście do deformacji stopy, 2019
 • Koncepcja NDT-Bobath w terapii dzieci z MPD- aktualne wyzwania i osiągnięcia,2019
 • Małe dziecko w wieloprofilowej terapii, 2018
 • Bobath dziś, 2017
 • Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji.Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, 2016
 • Budowanie kontroli postawy u niemowlaków z nieprawidłowym rozkładem napięcia mięśniowego, 2016
 • Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej, 2016
 • Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci, 2016
 • Analiza chodu w pediatrii.Zarządzanie sprzętem ortotycznym.Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji, 2015
 • Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna, 2015
 • Terapia u niemowlaków z asymetrią o różnej etiologii, 2015
 • Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w MPD, 2015
 • Chód i terapia po leczeniu toksyną botulinową, SDR, pompą baklofenową i interwencjach chirurgicznych, 2014
 • A preemie is always a preemie..?, 2014
 • Zastosowanie technik proprioceptywnych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka,2013
 • Analiza chodu u dzieci z MPD, 2013
 • Dziecko wiotkie.Terapia oddechowa, 2012
 • Analiza chodu w MPD, 2012
 • Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji, 2011
 • Kinesiology Taping, 2008
 • Opieka i usprawnianie dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku 0-3 lat w systemie kierowanego nauczania, 2006
 • Diagnoza i leczenie minimalnej dysfunkcji mózgu – terapia psychomotoryczna, 2006


TERAPIA ZABURZEŃ ORALNYCH

 • Dysfagia pediatryczna, 2019
 • Rozszerzanie diety u niemowląt, 2019
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, licencjat – wieloprofilowe usprawnianie
 • Medyczne Studium Zawodowe w Konstancinie, Fizjoterapia